Wat ons glo

Visie: Ons hart is gewortel in die stroom van Lewende Water.  Kortliks gestel:  Gewortel – groei – lewe

 

Ons Droom:  Ter aansluiting by die visie is dit ons droom dat Wilgespruitgemeente as geestelike tuiste ‘n plek sal wees, waar:
* God se Woord en sy Gees mense heelmaak en bekragtig.
• mense, oud en jonk, saam kan groei en ons lewens in dankbaarheid kan toewy aan ons Koning, Jesus Christus.
• ons dissipels vir die Here maak en die Here se lig kan wees in hierdie wêreld.
• die soekende mens ‘n veilige heenkome vind.
• ons mekaar en ons gemeenskap kan bedien met die Woord, liefde, deernis, barmhartigheid en die verdraagsaamheid van Jesus Christus.
• ons ‘n bron van hoop vir ons kinders en ons gemeenskap kan wees.
• almal tuis en welkom sal voel.
Ons Reis:  Ons wil as geestelike leiers …
• diensbaar wees en bereidwillige hande en voete vir Hom wees.
• saam luister na God se wil en saam die mantel opneem om sy wil in ons omgewing te openbaar.
• deur ons voorbeeld lei.
• in biddende afhanklikheid van Hom, rigtingbepalend, ligdraend en verdraagsaam wees ter wille van Hom.
• leiding neem om ons grense te verskuif, om so ons “grondgebied” in die Here vir Hom te vergroot.
As sy Gemeente wil ons …
• saam groei in geloof, nederigheid en diensbaarheid.
• saam groei in ons betrokkenheid binne die gemeenskap.
• saam ons gawes ontdek en toegerus word om al ons gawes en talente te gebruik.
• saam nuut dink oor hoe om liggaam / bruid / huis van Jesus te wees.
• die veilige hawe wees vir vandag se mense.
• vir elke faset van ons lewens biddend afhanklik van God wees.

 

Waardes:
• Wedergebore wees in Christus
• ‘n Lewende verhouding met die lewende God hê
• Betrokke raak by ‘n selgroep
• Betrokke wees by die eredienste
• Jou tiende gee
• By ‘n bediening betrokke wees