Ontmoet die span

Ds Andries van Rooyen

Ds Andries is verantwoordelik vir die Seniors in ons gemeente, Bybelstudie by hulle, siekebesoeke by die seniors én ook oor die algemeen, Sendingbetrokkenheid van ons gemeente, die Barmharhartigheidsbediening en wat die geestelike toerustingsaktiwiteite.

Ds Andries kan gekontak word deur:
– te skakel op sy landlyn – 011 764-4076
– te skakel op sy selfoon – 083 443 6677
– jou versoek te faks na – 011 768-1885
– te skryf aan – andries@wilgespruit.co.za of driesvr@mweb.co.za

Ds Hennie West

Ds Hennie is verantwoordelik vir Huweliksberading, die bediening van ons gesinsgeloof, huisgodsdiens. Ds Hennie is ook verantwoordelik vir ons kerk se oorsigtelike bestuur.

Ds Hennie kan gekontak word deur:
– te skakel op sy landlyn – 011 764-2608
– te skakel op sy selfoon – 083 450 7733
– jou versoek te faks na –  011 764-2608
– te skryf aan – hennie@wilgespruit.co.za of hfwest@mweb.co.za

Ds Braam Smith

Ds Braam is verantwoordelik vir die Jeug en jong werkendes wat insluit die Vatvlam Sondagskool van graad 0 tot graad 11, die jeugband, ons jeug kampe, asook die Espresso diens vir jong werkende jongmense.

Ds Braam kan gekontak word deur:
– te skakel op sy landlyn – 011 764-2000
– te skakel op sy selfoon – 081 439 4774
– jou versoek te faks na – 011 768 1885
– te skryf aan – braam@wilgespruit.co.za of blesbraam@gmail.com