Leraars

Ons Leraars

Ds Andries van Rooyen het BA-Admissie gestudeer aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys in 1976. Hy is daarvandaan na die Universiteit van Pretoria, waar hy in 1979 die BD-graad en die jaar daarna die Nagraadse Diploma in Teologie behaal. Hy het gespesialiseer in die Praktiese Teologie en sy skripsie was getiteld: “Die plek van die regverdiging in die pastorale gesprek”.  Die Van Rooyen-gesin was vanaf Januarie 1980 tot en met November 1984 in die gemeente Lydenburg-Suid, waarvandaan hulle na Wilgespruit verskuif het.

Ds Andries geniet dit om saam met sy gesin die woonwa êrens heen te sleep en met ‘n lekker boek te ontspan.  Ds Andries is gelukkig getroud met Amanda (néé Jacobs) wat ‘n finansiële adviseur is. Hulle het twee seuns Andries (junior) wat reeds sy studies voltooi het en Tertius wat tans nog besig is met sy na-skoolse studies.

U kan ds Andries by die volgende nommers kontak:

Telefoon 011 764-4076
Sel 083 443 6677
Faks  011 768-1885
E-Pos driesvr@mweb.co.za

Ds Hennie West word groot in Pietersburg waar hy ook matrikuleer.  Na drie jaar se studies in die ingenieurswese begin hy met sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria (UP).  Hy behaal die grade BA en BD.  Met sy skripsie het Ds Hennie onder andere na nuwe bedieningspatrone gekyk.  Tydens sy studies ontmoet hy vir Marian Richter, ‘n nooi van Rustenburg wat B.Com Personeelbestuur aan Tukkies voltooi.  Wilgespruit is hul eerste gemeente en hulle word hier ontvang en bevestig op 27 & 29 April 1990.

Hulle het drie seuns: Hennie, Wimpie en Kobus.  Hennie studeer Bedryfsingenieurswese aan Tukkies, Wimpie studeer Chemiese Ingenieurswese aan Tukkies en Kobus studeer Ingenieurswese aan Tukkies.  Al 3 seuns is kranige krieketspelers.

Marian het die beroepslewe ter wille van die kinders tydelik vaarwel toegeroep.  Sy spesialiseer tuis in Biosculpture Gel. Sy is ook die trotse eienaar van HenWiKo Blommeverhuring, ‘n besigheid wat haar baie plesier bring. Marian bring rustigheid in hul pastorie se gejaagde program.  Die West’s is ‘n baie hegte gesin.

Tydens sy M-studies spesialiseer Hennie in pastoraat en hy behaal die graad M.DIV in Huweliks- en Gesinspastoraat aan UP.  Sy verhandeling het die verhouding tussen Spiritualiteit en Seksualiteit ondersoek.  Hennie en Marian is saam verantwoordelik vir die Huweliksverryking- en Gesinskampe.  Benewens hul passie vir huwelike en gesinne doen hulle graag saam berading. Die manne- en vrouebedienige lê hulle ook na aan die hart.  Die West’s is baie lief vir die natuur en buitelewe. Hennie en die seuns probeer so gereeld moontlik jag; die trofeë in sy studeerkamer en hul kamers vertel iets hiervan.  Wanneer moontlik probeer hul as gesin om met hul fietse in die natuur tyd deur te bring.  Hulle kampeer graag en het al groot dele van ons pragtige land met die sleepwa en tente deurkuis.

U kan Ds Hennie by die volgende nommers kontak:

Telefoon 011 764-2608
Sel 083 450 7733
Faks  011 764-2608
E-Pos hfwest@mweb.co.za