Huisgodsdiens

Huisgodsdiens is die bousteen van die toekoms van gelowiges in Suid-Afrika en in ons gemeenskap. Ons kurrikulum is geïntegreerd om alle betrokkenes (ouers, jeug, sondagskoolonderwysers, selgroepe) die geleentheid te gee om op hulle vlak die boodskap te beleef en verstaan.  Met die einddoel in gedagte is die Gesinsgerigde preke en die Sondagskool lesse geïntegreerd. Ouers word bemagtig met materiaal wat op hulle gerig is om daardie week se boodskap in die huis te vestig, sodat die preek en Sondagskool die boodskap verder versterk. Dit is egter vir ons van uiterste belang dat ons jeug die vertrouensverhouding en veilige plek van hulle ouerhuise het om hulle geloofslewens te begin. Hierdie is die fondasie vir hulle toekomstige geloofssukses.