Getuienisbediening

Wilgespruit Getuienis Nuusbrief 2018-12
Om te “getuig” is iets baie persoonlik.  Dit beteken om te vertel van iets wat in jou lewe gebeur het.  Van Iemand wat in jou lewe gekom het en goeie dinge kom doen het.  Dit is wat die Getuienisbediening van Wilgespruitgemeente wil doen:  Om te bevestig dat die Here Jesus Christus ons as mense liefhet en betekenis aan ons lewens kom gee.  Hy het op ‘n stadium op aarde Sy heel beste, Sy lewe gegee, om die boete te betaal vir die slegte dinge wat in  alle mense se lewens gebeur.  As mens bereid is om te glo en aanvaar dat Jesus vir jou ook betaal het, word jy deur Hom gered en maak Hy van jou ‘n kind van die hemelse Vader en neem Hy jou op in sy kerk.  Ná hierdie lewe wag dan die ewige lewe in die hemel by God.  Hierdie boodskap word die “Evangelie”, die Goeie Nuus van Jesus, genoem.  Dan word jy ‘n getuie van Jesus en van die Goeie Nuus van redding.
Daar is baie mense in Suid-Afrika en in die wêreld wat niks of baie min van Jesus Christus weet.  Daarom vat ons hande met sendelinge wat voltyds vir ander mense van die Here Jesus leer.  ‘n “Sendeling” is iemand wat voltyds die Evangelie uitdra onder ander mense wat nog nie daarvan weet nie.  In 2016 vat ons Getuienisbediening hande met 5 sendelinge.
Twee van hulle is in Suid-Afrika besig.  Hulle is:
• Peter Hlokwa – sy bediening is “House of Praise Ministries” in Munsieville, anderkant Mogale City
• Kobus en Cora Viljoen – hulle bediening val onder “Child Evangelism Fellowship” – hulle werk vanuit Somerset-Wes, tot hoër op in Afrika
Drie van die sendelinge se werk is gerig op die buiteland:
• Ferdi en Ronel Gouws – hulle bediening is “Aksie België vir Christus” en hulle wil die mense in België bereik met die suiwer Evangelie van Jesus Christus, want baie mense daar glo nie meer in Hom nie
• Rochelle Barratt – sy is deel van “Youth with a mission” en werk tans onder kinders in Mexiko
• Manie en Annalie Taute – hulle is gestuurdes van “Portugal Sending” en het ‘n gemeente geplant in Lissabon.

Wat doen die Getuienisbediening nog?  Hulle hou jaarliks ‘n Sendingnaweek, waar iemand interessante dinge kom vertel van hulle sendingwerk elders.  Daar is ‘n Geloofsofferbelofte wat jaarliks hernuwe word om fondse vir sendelinge in te samel.  Daar is praktiese betrokkenheid by Wilgespruit-gemeente se klereverkopings en toebroodjiebediening elke Woensdag waar Christelike literatuur uitgedeel word.  Mense word geestelik versorg en bygestaan.  Wil jy nie ook hierin kom deel nie?  Kom kyk gerus wat alles gebeur!

Praat met Hans Kleynhans by 081 355 1027.